Priser 2020/21

Sjekk om hytta er ledig

Februar-1

Alle priser er inkludert vask og ved?

Depositum Kr 3000,-

Uke 18 -51 :NKr. 11500,- 

Uke  52 Jul Nkr 17000-,
(19.12.21 – 26.12)

Uke 1. Nyttår Nkr 17000-, (26.12.21 – 02.01.22)
Uke 2. NKr 12500,-
Uke 3. NKr 13000,-
Uke 4. NKr 13000,-
Uke 5. NKr 13000,-
Uke 6. NKr 13000,-
Uke 7. NKr 14500,-
Uke 8: Nkr 17500,-
Uke 9. Nkr. 17500,-
Uke 10. Nkr 15500,-
Uke 11. Nkr 12500,-
Uke 12 Nkr 12500,-
Uke 13 Påske del 1. Nkr 14500,- (27.3,21 – 31.3,21)
Uke 14 Påske del 2 Nkr 17500,-(31.3.21 – 5.4.21 )
Uke 15. NKr 13500,
Uke 16. Nkr 13000,-

Alle priser er inkludert vask, ved og strøm
All prices include Cleaning, firewood and electricity

Med forbehold om feil

Vi leier ikke ut til personer under 25 år.
Depositum på kr 3000,- tilkommer alltid. Blir tilbakebetalt etter at hytten er funnet i orden.

Sjekk om hytta er ledig