Priser 2021/22

Sjekk om hytta er ledig

Alle priser er inkludert vask og ved?

Depositum Kr 3000,-

Uke 1. Nyttår Nkr 13000 Uke 2. NKr 13000,-
Uke 3. NKr 13000,-
Uke 4. NKr 13000,-
Uke 5. NKr 13000,-
Uke 6. NKr 13000,-
Uke 8: Nkr 17500,-
Uke 9. Nkr. 17500,-
Uke 10. Nkr 15500,-
Uke 11. Nkr 13000,-
Uke 12 Nkr 13000,-
Uke 13 Nkr 13000,-
Uke 14 Påske del 1. Nkr 14500,- (8.4,22 – 13.4,22)
Uke 15 Påske del 2 Nkr 17500,- (13.4.22 – 18.4.22 )
Påsken (søn 8.4.22 til mandag 18.4.22) kr 28500,-
Uke 16. Nkr 11000,-
(18. april – 24.april) Uke 17 – 25. NKr 11000,-
Uke 26 – 35 Nkr 10000,-
Uke 36 – 50 Nkr 10000,-

Alle priser er inkludert vask, ved og strøm
All prices include Cleaning, firewood and electricity

Med forbehold om feil

Vi leier ikke ut til personer under 25 år.
Depositum på kr 3000,- tilkommer alltid. Blir tilbakebetalt etter at hytten er funnet i orden.

Sjekk om hytta er ledig